دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، اسفند 1389 
مقایسه رضایت زناشوئی معلمان کودکان عقب مانده ذهنی و عادی

صفحه 61-70

ابراهیم زارعی؛ محمد طاهری؛ سید جلال یونسی؛ عباس داورمنش؛ شهاب منصوری؛ نسرین ایزدنیا؛ مسعود صالحی


بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به نوآوری در کارکنان دانشگاه تهران

صفحه 79-90

خدایار ابیلی؛ حاتم فرجی ده سرخی؛ کریم شاطری؛ علیرضا یوزباشی


نقش احساس انرژی در رابطه رهبری تحولی با درگیر شدن کارکنان در خلاقیت کاری

صفحه 91-100

فریبا پاداش؛ محسن گل پرور؛ حمید آتش‌پور؛ حمید دوازده‌امامی


تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران

صفحه 101-114

مهدی سبحانی نژاد؛ کریم شاطری؛ حاتم فرجی ده‌سرخی؛ معصومه اکبری


تبیین دلالت های معرفت شناختی رویکرد سازنده گرایی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

صفحه 127-140

محمد حسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما؛ عبداله افشار؛ محترم قبادی


بررسی هویت زن درنهج البلاغه ودلالت های تربیتی آن

صفحه 141-156

مهدی فاضلی دهکردی؛ محسن فرمهینی فراهانی


معنا و مؤلفه‌های امیدواری در متون اسلامی و روان‌شناسی مثبت‌گرا

صفحه 157-170

سعید بهشتی؛ مجید خاری آرانی؛ زهرا علی اکبرزاده آرانی


تبیین جایگاه عقل در مثنوی مولوی و دلالت‌های تربیتی آن

صفحه 171-184

محسن فرمهینی فراهانی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ زینب مهدوی


تأثیر آموزش فنون مشاوره شناختی بر بهبود عملکرد خانواده در زوجین ناسازگار

صفحه 185-196

حسن زارعی محمودآبادی؛ سید جلال یونسی؛ سیّد احمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی؛ مریم السادات فاتحی‌زاده