درباره نشریه

نشریه علمی پژوهش‌های آموزش و یادگیری، با هدف کمک به پیشبرد و توسعه علمی در حوزه‌های مختلف مرتبط با آموزش و یادگیری به انتشار مقالات پژوهشی اصیل (Original Article) پژوهشگران مختلف می‌پردازد.

عنوان نشریه: پژوهش‌های آموزش و یادگیری
توالی انتشار: دوفصلنامه (2 شماره در سال)
تاریخ شروع انتشار: مهر 1382
نوع انتشار: الکترونیکی
زبان انتشار متن کامل مقالات: فارسی
زبان انتشار چکیده مقالات: فارسی و انگلیسی
تاریخچه و تغییرات انتشار:

- از مهر 1382 تا اسفند 1389 انتشار با عنوان «دانشور رفتار» و به صورت دوماهنامه (توضیح اینکه نشریه دانشور رفتار به صورت دوماهنامه منتشر می‌شده ولی از آنجا صرفا 2 شماره از 6 شماره آن در هر سال متعلق به مقالات حوزه آموزش و یادگیری بوده است، لذا پس از تفکیک نشریه تخصصی «پژوهش‌های آموزش و یادگیری» از دانشور رفتار، در آرشیو سال‌های 1382 تا 1389 صرفا همین دو شماره مربوطه درج شده است.)


- از فروردین 1390 به بعد انتشار با عنوان «پژوهش‌های آموزش و یادگیری» و به صورت دوفصلنامه (در سال 1391 نشریه منتشر نشده است.)

شاپای الکترونیکی: 23454776
اعتبار و رتبه علمی نشریه:

- از 24 فروردین 1392 تا پایان سال 1397 دارای اعتبار علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- سال 1398 دارای اعتبار علمی و رتبه «ب» از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اهداف و محورهای موضوعی نشریه: مشاهده
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی
صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه شاهد
مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
سردبیر: دکتر محسن فرمهینی فراهانی
دبیر اجرایی: منصوره درویش
اعضای هیات تحریریه نشریه: مشاهده
اصول اخلاقی نشریه: مشاهده
فرمت متن کامل مقالات: PDF
نحوه دسترسی به متن کامل مقالات: به صورت دسترسی آزاد (Open Access)
نوع مجوز دسترسی به متن کامل مقالات: به صورت «اختیار - غیر تجاری» (CC-BY-NC) (اطلاعات بیشتر)
نوع داوری مقالات: داوری توسط همتایان علمی (Peer-Review) و به صورت دوسو مخفی (Double Blind)
نرم‌افزار مشابهت‌یاب مقالات: سامانه همانندجوی ایرانداک (اطلاعات بیشتر)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه: مشاهده
وبسایت نشریه: http://tlr.shahed.ac.ir
نشانی پست الکترونیکی نشریه: tlr@shahed.ac.ir
تماس با نشریه: مشاهده