اهداف و چشم انداز

نشریه علمی پژوهش‌‌های آموزش و یادگیری، با هدف کمک به پیشبرد و توسعه علمی در حوزه‌های مختلف مرتبط با آموزش و یادگیری به انتشار مقالات پژوهشی اصیل (Original Article) پژوهشگران مختلف می‌پردازد.

برخی از زمینه‌های موضوعی قابل انتشار در این نشریه عبارتند از:

آموزش، یادگیری، پیشرفت تحصیلی، برنامه درسی، برنامه‌ریزی درسی، دوره ابتدایی، دوره متوسطه، دانش‌آموزان، دانشجویان، سبک‌های یادگیری، آموزش عالی، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، کتاب‌های درسی، آموزش از راه دور، اضطراب امتحان، ارزشیابی آموزشی، افت تحصیلی