داوران

فهرست داوران نشریه به تفکیک سال انجام داوری:

 

فهرست کل داوران نشریه از ابتدا تاکنون:

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمد آتشک مدیریت آموزشی - آموزش سازمانی - مدیریت دانش عضو هیات علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی
آرش آخش روان‌شناسی تربیتی گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
حمیدرضا آراسته مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
محمد آرمند برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
احمدعلی آصفی تربیت بدنی استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد رضا آهنچیان علوم تربیتی عضو هیئت علمی
زهرا ابوالحسنی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تهران
نجمه احمدآبادی آرانی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فرهنگیان کاشان
پروین احمدی برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
منیژه احمدی مدیریت آموزشی استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حمید احمدی هدایت عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
حسن اسدزاده روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
سعید اسدی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد
سیروس اسدیان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسین اسکندری فلسفه تعلیم و تربیت هیئت علمی
کوروش اسماعیلی گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران
محمد افکانه دانشگاه شاهد
محبوبه البرزی آموزش و پرورش دبستانی و پیش‌دبستان هیأت علمی
محمدرضا امام جمعه برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
نظام الدین امامی فر پژوهش هنر عضو هیئت علمی
عاطفه امرایی روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز
یعقوب انتظاری اقتصاد آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی درسی
صمد ایزدی برنامه‌ریزی درسی استاد دانشگاه
خسرو باقری فلسفه تعلیم و تربیت استاد دانشگاه
عبدالرضا باقری جامعه‌شناسی
ابولفضل بختیاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش- دانشگاه فرهنگیان
غفار برج‌ساز ادبیات فارسی هیات علمی
رمضان برخورداری فلسفه تعلیم و تربیت حصارک دانشگاه خوارزمی دبیرخانه
سیدرضا بلاغت تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر بهروزی روان‌شناسی تربیتی دانشیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
محسن بهلولی فسخودی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شهاب پروین پور تربیت بدنی
مریم پورآقا تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شمس گنبد
هادی پورشافعی مدیریت عضو هیات علمی
جواد پورکریمی علوم تربیتی یوسف آباد
موسی پیری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی
تالیا ترابی برنامه‌ریزی درسی دکتری برنامه ریزی درسی ، گروه علوم تربیتی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،گرگان ،ایران
رضا جعفری هرندی برنامه‌ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
غلامرضا جندقی آمار حیاتی
جواد جهان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان
مجتبی جهانی فر علوم تربیتی استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
محمد جوادی پور برنامه‌ریزی درسی دانشیار ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران
لیلا چراغ ملائی روان‌شناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
جواد حاتمی برنامه‌ریزی درسی، علوم تربیتی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
منصوره حاج حسینی روان‌شناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
نرگس حسن مرادی مدیریت آموزش عالی
حسین حسنی برنامه‌ریزی درسی استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد
محمد حسنی فلسفه تعلیم و تربیت استادیار
علیرضا حیدرزادگان برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی
سمیرا حیدری فلسفه تعلیم و تربیت
رحمت اله خسروی برنامه‌ریزی درسی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
علی اکبر خسروی برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی عضو هیئت علمی
حسین خنیفر مدیریت آموزشی استاد دانشکده مدیریت وحسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
محمد دادرس فلسفه تعلیم و تربیت هیات علمی
مجید دارابی مدیریت آموزشی دانشگاه شاهد
مرضیه دهقانی برنامه‌ریزی درسی دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه روشها و برنامه های اموزشی و درسی دانشگاه تهران،
محسن دیبایی صابر برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی
محمد رحمانی تربیت بدنی، علوم تربیتی هیات علمی د انشگاه شاهد
اکرم رحیمی دانشگاه پیام نور
مجتبی رضایی راد گروه تکنولوژی آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
ابوالفضل رفیع پور آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن رنگریز مدیریت عضو هئیت علمی
اکبر رهنما فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
رسول روشن چسلی روانشناسی بالینی هیات علمی
محمدحسین زارعی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه پیام نور
اصغر زمانی مدیریت آموزش عالی هیات علمی
بی بی عشرت زمانی علوم تربیتی
رضا ساکی مدیریت آموزشی هیات علمی
مهدی سبحانی نژاد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شاهد
سید مهدی سجادی فلسفه تعلیم و تربیت هیات علمی
فرهاد سراجی برنامه‌ریزی درسی هیات علمی
احمد سرداری مدیریت
بهمن سعیدی پور مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
اصغر سلطانی برنامه‌ریزی درسی دانشیار برنامه درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
سید طاهر سیدی نظرلو برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تبریز
نیره شاه‌محمدی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
تهمینه شاوردی جامعه‌شناسی عضو هیات علمی
فریدون شریفیان عضو هیات علمی
مریم شعاری مدیریت آموزشی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
بختیار شعبانی ورکی فلسفه تعلیم و تربیت
عباس شکاری علوم تربیتی هیات علمی
مهدی شهبازی تربیت بدنی دانشگاه تهران گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
علی اکبر شیخی فینی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه هرمزگان
ناصر شیربگی مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان
زهرا شیرمحمدی دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
کامران شیروانی آموزش زبان هیئت علمی
علیرضا صادقی برنامه‌ریزی درسی
بهرام صالح صدق پور روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
کیوان صالحی تحقیقات آموزشی دانشیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم صالحی عمران برنامه‌ریزی آموزش عالی دانشگاه مازندران
رعنا صباغ اسماعیلی -
طلعت صباغ حسن زاده برنامه‌ریزی درسی استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
حجت صفارحیدری ثابت فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی
سعید صفایی موحد دانشگاه تهران
پروین صمدی برنامه‌ریزی درسی هیأت علمی
معصومه صمدی تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، روان‌شناسی تربیتی عضو هیات علمی
سعید ضرغامی فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیأت علمی
سیاوش طالع پسند روان‌شناسی تربیتی گروه علوم تربیتی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران
رضا طرخان برنامه‌ریزی درسی
میمنت عابدینی برنامه‌ریزی درسی عضو هیأت علمی
مرضیه عالی فلسفه تعلیم و تربیت
فریبا عدلی مدیریت آموزشی
نعمت ا... عزیزی برنامه‌ریزی آموزشی عضو هیأت علمی دانشگاه
محمد عطاران برنامه‌ریزی درسی
سید حمیدرضا علوی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید کاظم علوی لنگرودی برنامه‌ریزی درسی استاد یار دانشگاه
شهرام علی آبادی دانشگاه فرهنگیان
مجید علی عسگری برنامه‌ریزی درسی
مهری علی نژاد محمدآبادی برنامه‌ریزی آموزش از راه دور دانشگاه شهید باهنر
حمید علیین فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فرهنگیان
سید رسول عمادی تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
جواد عینی پور روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علوم انتظامی امین
مسعود غلامعلی لواسانی روان‌شناسی تربیتی هیئت علمی
مقصود فراستخواه آموزش عالی، برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
هاشم فردانش تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محسن فرمهینی فراهانی علوم تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیات علمی
محمدعلی فریبرزی عراقی ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی
محبوبه فناخسرو برنامه‌ریزی درسی استادیار
یحیی قائدی فلسفه تعلیم و تربیت هیئت علمی
سیامند قادری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی
حسین قاسم پورمقدم برنامه‌ریزی درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی
عزت اله قدم پور روان‌شناسی تربیتی دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
محمدحسین قربانی تربیت بدنی استادیار
محمد قهرمانی مدیریت آموزشی - آموزش سازمانی - مدیریت دانش معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
حسین کارشکی روان‌شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید کتابی زبان انگلیسی هیات علمی
محسن کردلو
نرگس کشتی آرای برنامه‌ریزی درسی دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
ناصر کمالپور جامعه‌شناسی، فلسفه تعلیم و تربیت مأمور آموزشی دانشگاه فرهنگیاندانشگاه فرهنگیان
مرجان کیان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه خوارزمی
محسن گل پرور روان‌شناسی صنعتی و سازمانی مدرس و محقق دانشگاه
زهرا گویا آموزش ریاضی، برنامه‌ریزی درسی هیأت علمی
مهدی لسانی مدیریت آموزشی عضوهیات علمی
نسرین محمدحسنی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه خوارزمی- برنامه ریزی دسی
مهدی محمدی برنامه‌ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز
رضا محمدی چابکی علوم تربیتی هیئت علمی
محمد محمودی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور
سید منصور مرعشی فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیئت علمی
محمد مزیدی آموزش و پرورش دبستانی و پیش‌دبستان هیئت علمی
عباس معدن دار علوم تربیتی
یحیی معروفی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا
حمید رضا مقامی تکنولوژی آموزشی عضو هیات علمی گروه تکنولوژی اموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
زینب مقدم علوم تربیتی 1. استادیار علوم تربیتی،گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران.(نویسنده مسئول)
سوده مقصودی جامعه‌شناسی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامحسین مکتبی روان‌شناسی تربیتی هیئت علمی
ولی مهدی‌نژاد برنامه‌ریزی آموزشی هیات علمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
رقیه موسوی مشاوره خانواده هیئت علمی
سید صاحب موسوی گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان
سیدکمال الدین موسوی جامعه‌شناسی
نعمت‌الله موسی‌پور برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی
محمد حسن میرزامحمدی فلسفه تعلیم و تربیت هیئت علمی
حسن نجفی برنامه‌ریزی درسی گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
کمال نصرتی هشی فلسفه تعلیم و تربیت استادیار دانشگاه فرهنگیان
اسماعیل نصیری تربیت بدنی دانشگاه شاهد مدیر گروه
سولماز نورآبادی برنامه‌ریزی درسی هیئت علمی
حمزه علی نورمحمدی علم اطلاعات و دانش‌شناسی هیات علمی
رضا نوروززاده برنامه‌ریزی درسی عضو هیات علمی مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری
محمد نوریان برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
رضا هویدا مدیریت آموزشی
مهدی واحدی عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مژده وزیری برنامه‌ریزی درسی، مدیریت آموزشی عضو هیأت علمی- رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
غلامرضا یادگارزاده آموزش ریاضی عضو هیات علمی
محمد حسین یارمحمدیان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حمید یعقوبی روانشناسی بالینی
علیرضا یوزباشی مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
محمدرضا یوسف زاده چوسری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا