دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، شهریور 1389 
تربیت حرفه ای از دیدگاه ائمه ی اطهار(ع)

صفحه 251-270

محسن فرمهینی فراهانی؛ اکبر رهنما؛ سلمان رضوانخواه


تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر دلالت‌های تربیتی آن

صفحه 333-360

مهدی سبحانی نژاد؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سید محمدرضا حسینی؛ کاظم منافی شرف‌آباد