دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 21، شهریور 1394 (21) 
شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان دوره‌ی پیش‌دبستانی

صفحه 165-182

10.22070/2.6.165

عاطفه فلاح؛ پروین احمدی؛ فاطمه‌بیگم رضازاده شیراز