دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 30، مهر 1398 
شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد معلمان کلاس‌های چندپایه

صفحه 129-146

10.22070/tlr.2019.3324

آرش یدالهی ده چشمه؛ محمدجواد لیاقت‌دار؛ سید هدایت الله داورپناه