نویسنده = مهدی سبحانی‌نژاد
شناسایی مولفه های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 61-75

10.22070/tlr.2021.3202

محسن دیبایی صابر؛ مهدی سبحانی‌نژاد


تبیین رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی بین کارشناسان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 101-114

مهدی سبحانی نژاد؛ کریم شاطری؛ حاتم فرجی ده‌سرخی؛ معصومه اکبری


تبیین جایگاه عقل در مثنوی مولوی و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 171-184

محسن فرمهینی فراهانی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ زینب مهدوی


بررسی چگونگی جو حاکم بر روابط خواهر- برادری فرزندان خانواده‌های استان اصفهان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 211-232

مهدی سبحانی نژاد؛ نقی رعدی افسوران


تبیین پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

دوره 8، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 207-222

اکبر رهنما؛ مهدی سبحانی نژاد؛ سید صدراله خوشقدم


تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر دلالت‌های تربیتی آن

دوره 8، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 333-360

مهدی سبحانی نژاد؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سید محمدرضا حسینی؛ کاظم منافی شرف‌آباد


بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روش‌های تربیت سیاسی از منظر امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 1-31

اکبر رهنما؛ حمید علیین؛ مهدی سبحانی نژاد