دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
آسیب شناسی محتوای برنامه درسی دوره های ضمن‌خدمت معلمان دوره ابتدایی در تقویت شایستگی های تربیتی آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22070/tlr.2024.17613.1413

سمیرا کاظمی نیا؛ سولماز نورآبادی


ارتباط خدمات کتابخانه های عمومی با یادگیری دانش آموزان استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22070/tlr.2024.17892.1448

مهتاب نجفی؛ سودابه نجفی


بررسی میزان اثربخشی برنامه چندرسانه‌ای تعاملی «ره نگاشت» بر تقویت مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

10.22070/tlr.2024.16582.1304

نگین برات دستجردی؛ اعظم اسفیجانی؛ عاطفه احمدی؛ سکینه فیروزنامدار


تدوین الگوی نقش اخلاق و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان تربیت‌بدنی بر باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22070/tlr.2024.18696.1544

محسن فرمهینی فراهانی؛ علی کریمی؛ جواد جهان


نقش میانجی خود شفقت ورزی در رابطه بین ذهن آگاهی و تحمل پریشانی معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

10.22070/tlr.2024.18450.1514

ساحل صالحیان؛ احمد منصوری


شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سواد مالی در دورۀ آموزش و پرورش پیش دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.22070/tlr.2024.16186.1260

زهرا رحیمی؛ احمد جعفری؛ محبوبه خسروی


امکان سنجی اجرای آموزش ترکیبی در دوره پسا کرونا در برنامه درسی آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.22070/tlr.2024.18376.1516

بهمن یاسبلاغی شراهی؛ سیروس منصوری؛ میلاد محمدی