نویسنده = مرضیه دهقانی
روایت پژوهی چالش‌ها و راهکارهای آموزش در چندپایۀ ابتدایی

دوره 20، شماره 1، آذر 1402، صفحه 79-98

10.22070/tlr.2023.16959.1350

خاتون علی پور؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور


نوفهم سازی عمل تربیتی: روایتی از سفر تربیتی معلمِ اکنون، فراگیر گذشته و متخصص برنامه درسی آینده

دوره 20، شماره 1، آذر 1402، صفحه 113-131

10.22070/tlr.2023.18092.1476

فاطمه سادات بیطرفان؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ رضا محمدی چابکی


طراحی الگوی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 33-52

10.22070/tlr.2022.15323.1177

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمدحسنی


فراتحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران

دوره 15، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 17-26

10.22070/tlr.2020.2525

جمال معمر حور؛ مرضیه دهقانی؛ عادل علی‌پور؛ مجید شعبانی فرد