دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، اسفند 1388 
بررسی تربیت اخلاقی از منظر امام صادق(ع) (مبانی، اصول،‌ روش‌های تربیتی)

صفحه 65-79

محسن فرمهینی‌فراهانی؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ علی امیرسالاری