کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
طراحی الگوی ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش ایران

دوره 18، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 65-82

10.22070/tlr.2022.10339.0

روناک احمدی‌پور؛ مجتبی معظمی؛ صدیقه طوطیان؛ اسماعیل کاووسی


ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش شایستگی حرفه‌ای معلمان

دوره 15، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-53

10.22070/tlr.2020.2519

حسین مطهری‌نژاد؛ حمیده جهانگرد


تبیین مولفه‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

دوره 13، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 109-123

10.22070/tlr.2017.13.2.109

محسن دیبایی صابر؛ عفت عباسی؛ کوروش فتحی واچارگاه؛ سعید صفایی موحد