نویسنده = پروین احمدی
تاثیر آموزش ترکیبی بر مولفه های تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 115-129

10.22070/tlr.2023.16631.1312

معصومه عسگری مجره؛ مریم بناهان قمی؛ پروین احمدی


سازمان‌دهی میان رشته‌ای برنامه درسی با تأکید بر اثربخش سازی محتوای دروس

دوره 12، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 97-122

10.22070/2.6.97

پروین احمدی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ مهدی امیری


شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان دوره‌ی پیش‌دبستانی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 165-182

10.22070/2.6.165

عاطفه فلاح؛ پروین احمدی؛ فاطمه‌بیگم رضازاده شیراز


بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشانویسی دانش‌آموزان شهرستان ساوه

دوره 11، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 97-112

پروین احمدی؛ فاطمه بیگم رضازاده شیراز؛ زهرا امامقلی زاده گنجی