کلیدواژه‌ها = معلمان
اثر علّی ساختار توانمندساز مدارس و مسئولیت جمعی معلّمان بر خوش‌بینی علمی با واسطه تعهد عاطفی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 49-60

10.22070/tlr.2021.3199

ابوالفضل قاسم‌زاده؛ شیوا ملکی؛ ناهید مرادی عزتی


شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد معلمان کلاس‌های چندپایه

دوره 16، شماره 2، مهر 1398، صفحه 129-146

10.22070/tlr.2019.3324

آرش یدالهی ده چشمه؛ محمدجواد لیاقت‌دار؛ سید هدایت الله داورپناه


ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش شایستگی حرفه‌ای معلمان

دوره 15، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-53

10.22070/tlr.2020.2519

حسین مطهری‌نژاد؛ حمیده جهانگرد


تبیین مولفه‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

دوره 13، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 109-123

10.22070/tlr.2017.13.2.109

محسن دیبایی صابر؛ عفت عباسی؛ کوروش فتحی واچارگاه؛ سعید صفایی موحد


مقایسه رضایت زناشوئی معلمان کودکان عقب مانده ذهنی و عادی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 61-70

ابراهیم زارعی؛ محمد طاهری؛ سید جلال یونسی؛ عباس داورمنش؛ شهاب منصوری؛ نسرین ایزدنیا؛ مسعود صالحی


بررسی دیدگاه معلمان نسبت به شیوه‌های نظارت و راهنمایی مدیران مدارس

دوره 4، شماره 1، شهریور 1385، صفحه 1-20

مهدی سبحانی‌نژاد؛ تقی آقاحسینی