نویسنده = اکبر رهنما
بررسی و تحلیل دیدگاه انسان شناختی هایدگر درباره فناوری و دلالت های آن در تعلیم و تربیت

دوره 12، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 123-138

10.22070/2.6.123

زهره مهدی‌زاده بیدگلی؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما


بررسی رابطه‌ تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد

دوره 10، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 257-288

اکبر رهنما؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ فرامرز بیجنوند


تبیین دلالت های معرفت شناختی رویکرد سازنده گرایی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 127-140

محمد حسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما؛ عبداله افشار؛ محترم قبادی


تبیین پیامدهای جهانی شدن فرهنگ بر اهداف علمی و آموزشی دوره متوسطه ایران

دوره 8، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 207-222

اکبر رهنما؛ مهدی سبحانی نژاد؛ سید صدراله خوشقدم


تربیت حرفه ای از دیدگاه ائمه ی اطهار(ع)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 251-270

محسن فرمهینی فراهانی؛ اکبر رهنما؛ سلمان رضوانخواه


بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روش‌های تربیت سیاسی از منظر امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 1-31

اکبر رهنما؛ حمید علیین؛ مهدی سبحانی نژاد


بررسی و تبیین مبانی، اصول، و روش‌های تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 97-110

اکبر رهنما؛ حمید علیین؛ حسین محمدی


آسیب‌شناسی تربیت دینی دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران

دوره 4، شماره 2، اسفند 1385، صفحه 43-54

اکبر رهنما؛ فرزانه طباطبایی؛ حمید علیین


مقایسه رشد اجتماعی دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد شهر تهران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1384، صفحه 33-44

اکبر رهنما؛ حمید علیین