نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون سراسری بررسی و مطالعه اثرات آزمون سراسری بر برنامه درسی از نظر معلمان دورة دوم متوسطه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 71-85]
 • آموزش الکترونیکی تدریس فعال در آموزش الکترونیکی از منظر معلمان دوره ابتدایی: روش‌ها، پیامدها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 87-100]
 • آموزش ترکیبی تاثیر آموزش ترکیبی بر مولفه های تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • آموزش عالی بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها نسبت به وضعیت آموزشی در دوران کرونا [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 177-187]
 • آموزش مجازی بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها نسبت به وضعیت آموزشی در دوران کرونا [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 177-187]
 • آموزش مجازی شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تدریس اثربخش در آموزش مجازی اضطراری از نگاه معلمان دوره ابتدایی در دوره پاندمی کووید-19 [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • آموزش و پرورش طراحی الگوی ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش ایران [دوره 18، شماره 2، 1400]

ا

 • اجرا طراحی الگوی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • ارزشیابی مطالعه کارگاه‌های آموزشی مدرسان مرجع دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر روش پدیدارشناسی از دیدگاه آنان [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]
 • ارزشیابی بررسی ادراک معلمان و دانش ‏آموزان از ارزشیابی برنامه‏ درسی زبان‏ آموزی دوره ابتدایی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • استرس ادراک شده رابطه جو روانی - اجتماعی کلاس درس با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان: نقش میانجی استرس ادراک شده [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • اشتیاق تحصیلی بررسی الگوی ساختاری اهداف والدینی، مقایسه اجتماعی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی روابط والد و فرزند در دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • اصول تربیتی اصول و اهداف تربیت عرفانی دوره جوانی، مبتنی بر مبانی انسان‏شناختی علامه حسن‌زاده‌آملی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 101-115]
 • الگو طراحی الگوی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • الگوی نظام‌مند طراحی الگوی ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش ایران [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • انسان‌شناسی عرفانی اصول و اهداف تربیت عرفانی دوره جوانی، مبتنی بر مبانی انسان‏شناختی علامه حسن‌زاده‌آملی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 101-115]
 • اینفوگرافیک تأثیر آموزش مبتنی بر اینفوگرافیک بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 135-147]
 • انگاشته‌های سواد انتقادی درآمدی بر چیستی، انگاشته‌های سواد انتقادی از منظر فریره، دلالت‌ها، نقد‌ها و ارتباط آن با رشته مطالعات برنامه درسی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • اهداف تربیتی اصول و اهداف تربیت عرفانی دوره جوانی، مبتنی بر مبانی انسان‏شناختی علامه حسن‌زاده‌آملی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 101-115]
 • اهداف والدینی بررسی الگوی ساختاری اهداف والدینی، مقایسه اجتماعی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی روابط والد و فرزند در دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • اهمال کاری تحصیلی رابطه جو روانی - اجتماعی کلاس درس با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان: نقش میانجی استرس ادراک شده [دوره 18، شماره 2، 1400]

ب

 • بازی تجربه زیسته مربیان پیش دبستان از نقش خود در فرایند بازی: یک پژوهش پدیدارشناسانه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • برنامه درسی طراحی الگوی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • برنامه درسی بررسی و مطالعه اثرات آزمون سراسری بر برنامه درسی از نظر معلمان دورة دوم متوسطه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 71-85]
 • برنامه ‏درسی بررسی ادراک معلمان و دانش ‏آموزان از ارزشیابی برنامه‏ درسی زبان‏ آموزی دوره ابتدایی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • برنامه درسی پنهان بررسی و مطالعه اثرات آزمون سراسری بر برنامه درسی از نظر معلمان دورة دوم متوسطه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 71-85]
 • برنامه درسی زائد تحلیل ادراک دانشجویان از مفهوم یادگیری زائد و پیامدهای آن در رشته علوم ترییتی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 53-70]
 • برنامه درسی سواد انتقادی درآمدی بر چیستی، انگاشته‌های سواد انتقادی از منظر فریره، دلالت‌ها، نقد‌ها و ارتباط آن با رشته مطالعات برنامه درسی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • بسترسازی چالش‌های اجرای یادگیری مشارکتی برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 1400 [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • بینش ارزیابی الگوی تدریس عقلانی شفلر از منظر دانش ضمنی و پیشنهاد الگویی جایگزین با عنوان تدریس ضمنی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 163-176]

پ

 • پائولو فریره درآمدی بر چیستی، انگاشته‌های سواد انتقادی از منظر فریره، دلالت‌ها، نقد‌ها و ارتباط آن با رشته مطالعات برنامه درسی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • پدیدارشناسی تحلیل ادراک دانشجویان از مفهوم یادگیری زائد و پیامدهای آن در رشته علوم ترییتی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 53-70]
 • پدیدارشناسی تحلیل تجارب زیسته‌ی معلمان نهضت سوادآموزی در استان کردستان از چالش‌های این دوره و ارائۀ راه‌کارها (مطالعه‌ای پدیدارشناسانه) [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • پدیدار شناسی شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تدریس اثربخش در آموزش مجازی اضطراری از نگاه معلمان دوره ابتدایی در دوره پاندمی کووید-19 [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • پیش از دبستان تجربه زیسته مربیان پیش دبستان از نقش خود در فرایند بازی: یک پژوهش پدیدارشناسانه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • پیشرفت تحصیلی تاثیر یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت تحصیلی و ماندگاری مطالب درس زیست‏شناسی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]

ت

 • تاثیر ارزیابی الگوی تدریس عقلانی شفلر از منظر دانش ضمنی و پیشنهاد الگویی جایگزین با عنوان تدریس ضمنی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 163-176]
 • تدریس کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی در مدارس دوره دوم متوسطه [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]
 • تدریس اثربخش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تدریس اثربخش در آموزش مجازی اضطراری از نگاه معلمان دوره ابتدایی در دوره پاندمی کووید-19 [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • تدریس ضمنی ارزیابی الگوی تدریس عقلانی شفلر از منظر دانش ضمنی و پیشنهاد الگویی جایگزین با عنوان تدریس ضمنی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 163-176]
 • تدریس و یادگیری بررسی و مطالعه اثرات آزمون سراسری بر برنامه درسی از نظر معلمان دورة دوم متوسطه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 71-85]
 • تربیت عرفانی اصول و اهداف تربیت عرفانی دوره جوانی، مبتنی بر مبانی انسان‏شناختی علامه حسن‌زاده‌آملی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 101-115]
 • تفکر انتقادی تاثیر آموزش ترکیبی بر مولفه های تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • تفکر سطح بالا واکاوی جایگاه مفهوم هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر اهداف برنامه درسی فلسفه برای کودکان [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • تفکر طراحی طراحی الگوی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]

ج

 • جامعه بررسی تأثیر متقابل مؤلفه‌‌های خود و جامعه در شکل‌گیری هویت جامع معلّم زبان در ایران: یک مطالعه داده‎ بنیاد [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • جوانی اصول و اهداف تربیت عرفانی دوره جوانی، مبتنی بر مبانی انسان‏شناختی علامه حسن‌زاده‌آملی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 101-115]
 • جو روانی اجتماعی رابطه جو روانی - اجتماعی کلاس درس با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان: نقش میانجی استرس ادراک شده [دوره 18، شماره 2، 1400]

چ

 • چالش‌ها تحلیل تجارب زیسته‌ی معلمان نهضت سوادآموزی در استان کردستان از چالش‌های این دوره و ارائۀ راه‌کارها (مطالعه‌ای پدیدارشناسانه) [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • چالشهای اجرایی چالش‌های اجرای یادگیری مشارکتی برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 1400 [دوره 18، شماره 2، 1400]

خ

 • خلاقیت تأثیر آموزش مبتنی بر اینفوگرافیک بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 135-147]
 • خود بررسی تأثیر متقابل مؤلفه‌‌های خود و جامعه در شکل‌گیری هویت جامع معلّم زبان در ایران: یک مطالعه داده‎ بنیاد [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • خودکارآمدی تحصیلی مدل خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان: نقش فراشناخت و فراهیجان با میانجیگری یادگیری خودراهبر [دوره 18، شماره 2، 1400]

د

 • دانش آموزان رابطه جو روانی - اجتماعی کلاس درس با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان: نقش میانجی استرس ادراک شده [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • دانش‌آموزان مدل خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان: نقش فراشناخت و فراهیجان با میانجیگری یادگیری خودراهبر [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • دانش‌آموزان بررسی الگوی ساختاری اهداف والدینی، مقایسه اجتماعی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی روابط والد و فرزند در دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • دانش ضمنی ارزیابی الگوی تدریس عقلانی شفلر از منظر دانش ضمنی و پیشنهاد الگویی جایگزین با عنوان تدریس ضمنی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 163-176]
 • دروس معارف اسلامی بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها نسبت به وضعیت آموزشی در دوران کرونا [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 177-187]
 • دوره ابتدایی بررسی ادراک معلمان و دانش ‏آموزان از ارزشیابی برنامه‏ درسی زبان‏ آموزی دوره ابتدایی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • دورۀ ابتدایی تدریس فعال در آموزش الکترونیکی از منظر معلمان دوره ابتدایی: روش‌ها، پیامدها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 87-100]

ر

 • رشته علوم تربیتی تحلیل ادراک دانشجویان از مفهوم یادگیری زائد و پیامدهای آن در رشته علوم ترییتی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 53-70]
 • روابط والد و فرزند بررسی الگوی ساختاری اهداف والدینی، مقایسه اجتماعی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی روابط والد و فرزند در دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • روش تدریس تأثیر آموزش مبتنی بر اینفوگرافیک بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 135-147]
 • روش تدریس فعال تدریس فعال در آموزش الکترونیکی از منظر معلمان دوره ابتدایی: روش‌ها، پیامدها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 87-100]
 • روش جورجی شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تدریس اثربخش در آموزش مجازی اضطراری از نگاه معلمان دوره ابتدایی در دوره پاندمی کووید-19 [دوره 18، شماره 2، 1400]

ز

 • زبان‏ آموزی بررسی ادراک معلمان و دانش ‏آموزان از ارزشیابی برنامه‏ درسی زبان‏ آموزی دوره ابتدایی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • زیست‏شناسی تاثیر یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت تحصیلی و ماندگاری مطالب درس زیست‏شناسی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]

س

 • سازنده‌گرایی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی در مدارس دوره دوم متوسطه [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]
 • سنجش آموزش بررسی و مطالعه اثرات آزمون سراسری بر برنامه درسی از نظر معلمان دورة دوم متوسطه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 71-85]
 • سوادآموزان تحلیل تجارب زیسته‌ی معلمان نهضت سوادآموزی در استان کردستان از چالش‌های این دوره و ارائۀ راه‌کارها (مطالعه‌ای پدیدارشناسانه) [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • سواد انتقادی درآمدی بر چیستی، انگاشته‌های سواد انتقادی از منظر فریره، دلالت‌ها، نقد‌ها و ارتباط آن با رشته مطالعات برنامه درسی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • سواد فرهنگی طراحی الگوی ارتقای سواد فرهنگی در آموزش و پرورش ایران [دوره 18، شماره 2، 1400]

ض

 • ضایعات برنامه درسی تحلیل ادراک دانشجویان از مفهوم یادگیری زائد و پیامدهای آن در رشته علوم ترییتی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 53-70]

ف

 • فراشناخت مدل خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان: نقش فراشناخت و فراهیجان با میانجیگری یادگیری خودراهبر [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • فرآیند یاددهی- یادگیری تاثیر آموزش ترکیبی بر مولفه های تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • فراهیجان مدل خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان: نقش فراشناخت و فراهیجان با میانجیگری یادگیری خودراهبر [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • فضای مجازی و فلسفه برای کودکان واکاوی جایگاه مفهوم هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر اهداف برنامه درسی فلسفه برای کودکان [دوره 18، شماره 2، 1400]

ق

 • قاعده‌مندی ارزیابی الگوی تدریس عقلانی شفلر از منظر دانش ضمنی و پیشنهاد الگویی جایگزین با عنوان تدریس ضمنی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 163-176]

ک

 • کارگاه‌های آموزشی مطالعه کارگاه‌های آموزشی مدرسان مرجع دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر روش پدیدارشناسی از دیدگاه آنان [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]
 • کار و فناوری طراحی الگوی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 33-52]
 • کرونا بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دروس معارف اسلامی دانشگاه‌ها نسبت به وضعیت آموزشی در دوران کرونا [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 177-187]
 • کنکور بررسی و مطالعه اثرات آزمون سراسری بر برنامه درسی از نظر معلمان دورة دوم متوسطه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 71-85]

م

 • ماندگاری مطالب تاثیر یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت تحصیلی و ماندگاری مطالب درس زیست‏شناسی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]
 • متوسطه دوم بررسی الگوی ساختاری اهداف والدینی، مقایسه اجتماعی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی روابط والد و فرزند در دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • محیط برخط چالش‌های اجرای یادگیری مشارکتی برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 1400 [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • مدارس ابتدایی شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تدریس اثربخش در آموزش مجازی اضطراری از نگاه معلمان دوره ابتدایی در دوره پاندمی کووید-19 [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • مدرسان مطالعه کارگاه‌های آموزشی مدرسان مرجع دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر روش پدیدارشناسی از دیدگاه آنان [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 117-134]
 • مربی تجربه زیسته مربیان پیش دبستان از نقش خود در فرایند بازی: یک پژوهش پدیدارشناسانه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • مرکز آموزش مدیریت دولتی چالش‌های اجرای یادگیری مشارکتی برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 1400 [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • مطالعه داده بنیاد بررسی تأثیر متقابل مؤلفه‌‌های خود و جامعه در شکل‌گیری هویت جامع معلّم زبان در ایران: یک مطالعه داده‎ بنیاد [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • معلمان تدریس فعال در آموزش الکترونیکی از منظر معلمان دوره ابتدایی: روش‌ها، پیامدها و چالش‌ها [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 87-100]
 • معلمان بررسی ادراک معلمان و دانش ‏آموزان از ارزشیابی برنامه‏ درسی زبان‏ آموزی دوره ابتدایی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • معلم تسهیل‌گر کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی در مدارس دوره دوم متوسطه [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]
 • مقایسه اجتماعی بررسی الگوی ساختاری اهداف والدینی، مقایسه اجتماعی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی روابط والد و فرزند در دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • مقطع ابتدایی تاثیر آموزش ترکیبی بر مولفه های تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی [دوره 18، شماره 2، 1400]

ن

 • نقد سواد انتقادی درآمدی بر چیستی، انگاشته‌های سواد انتقادی از منظر فریره، دلالت‌ها، نقد‌ها و ارتباط آن با رشته مطالعات برنامه درسی [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • نقش‌ها تجربه زیسته مربیان پیش دبستان از نقش خود در فرایند بازی: یک پژوهش پدیدارشناسانه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • نهضت سوادآموزی تحلیل تجارب زیسته‌ی معلمان نهضت سوادآموزی در استان کردستان از چالش‌های این دوره و ارائۀ راه‌کارها (مطالعه‌ای پدیدارشناسانه) [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • نورآباد بررسی الگوی ساختاری اهداف والدینی، مقایسه اجتماعی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی روابط والد و فرزند در دانش آموزان [دوره 18، شماره 2، 1400]

ه

 • هویت جامع معلّم زبان بررسی تأثیر متقابل مؤلفه‌‌های خود و جامعه در شکل‌گیری هویت جامع معلّم زبان در ایران: یک مطالعه داده‎ بنیاد [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 17-32]
 • هوش جنسی واکاوی جایگاه مفهوم هوش جنسی در فضای مجازی مبتنی بر اهداف برنامه درسی فلسفه برای کودکان [دوره 18، شماره 2، 1400]

ی

 • یاددهی-یادگیری تجربه زیسته مربیان پیش دبستان از نقش خود در فرایند بازی: یک پژوهش پدیدارشناسانه [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • یادگیری خودراهبر مدل خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان: نقش فراشناخت و فراهیجان با میانجیگری یادگیری خودراهبر [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • یادگیری زائد تحلیل ادراک دانشجویان از مفهوم یادگیری زائد و پیامدهای آن در رشته علوم ترییتی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 53-70]
 • یادگیری مبتنی بر مغز تاثیر یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت تحصیلی و ماندگاری مطالب درس زیست‏شناسی [دوره 18، شماره 1، 1400، صفحه 1-16]
 • یادگیری مشارکتی چالش‌های اجرای یادگیری مشارکتی برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال 1400 [دوره 18، شماره 2، 1400]
 • یادگیری موقعیتی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده‌گرایی در مدارس دوره دوم متوسطه [دوره 18، شماره 2، 1400، صفحه 1-12]