نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 9
1. روایت‌پژوهی فرهنگ یادگیری کودکان با نیازهای ویژه در مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3206

مهدی سبحانی‌نژاد؛ مجید خاری آرانی؛ رسول برخوردار


2. ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگاهی از دید دانشجویان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-106

10.22070/2.7.89

مریم ابراهیم پور؛ مهدی سبحانی‌نژاد


3. سازمان‌دهی میان رشته‌ای برنامه درسی با تأکید بر اثربخش سازی محتوای دروس

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-122

10.22070/2.6.97

پروین احمدی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ مهدی امیری


4. تحلیل میزان توجه به مولفه‌های شهداء و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 211-234

10.22070/2.6.211

ابراهیم صالحی عمران؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ حسین فرهیخته چهارباشلو


6. بررسی رابطه میان مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان با ابعاد گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-112

مینا احمدیان؛ مهدی سبحانی نژاد


7. بررسی موانع خانوادگی مشارکت اولیای دانش‌آموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 361-378

مهدی سبحانی نژاد؛ علیرضا یوزباشی


8. مقایسه دو شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی و سنتی از دید معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر شوش

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-108

عباس شکاری؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ فری‌ناز بهروی


9. آسیب شناسی تربیت دینی در عصر جهانیشدن و راهکارهای تعامل پویا با آن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 271-292

مهدی سبحانی نژاد؛ عبداله افشار؛ رضا رضایی زارچی