محتوای مناسب برای تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه

نویسنده

چکیده

در میان مشکلات و معضلات متعدد این عصر، مشکل روابط نابهنجار جنسی امروزه بی‌تردید یکی از مسائلی است که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. غالب جوامع در قرن حاضر به بحران‌های جنسی دچار گردیده‌اند که شکل حادی به خود گرفته و هر روز به وخامت اوضاع افزوده می‌شود و متأسفانه دورنمای حیات سالم جنسی را متأثر ساخته است. در این میان دست یازیدن به تعالیم حیات بخش اسلام می‌تواند به بشریت در این راه یاری دهد. با این که در کتب اسلامی به این موضوع و احکام مربوطه به آن پرداخته شده است. لکن‌ این‌که‌‌ تا چه میزان این احکام را عملیاتی کرده و چطور آن‌ها را در قالب محتوای مناسب و درخور فهم کودکان و نوجوانان در اختیار آن‌ها قرار دهیم کم‌تر تلاش شده است. هدف تحقیق حاضر تعیین محتوای مناسب برای تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه اسلام و دیدگاه معلمان، دانش‌آموز‌ان و والدین است. در این تحقیق پس از مطالعه و جمع‌آوری‌ دیدگاه اسلام در زمینه تربیت جنسی از متون دینی، رئوس پیشنهادی برای تربیت جنسی در قالب پرسشنامه تدوین گردید، بدین‌منظور سه نوع پرسشنامه (پرسشنامه مخصوص دانش‌آموز‌ان، والدین و معلمان) پس از اطمینان از اعتبار و روایی لازم تدوین گردید و بین افراد نمونه تحقیق که بالغ به 780 نفر بود توزیع گردید. مهم‌ترین رئوس مطالبی که سه گروه نمونه تحقیق بر روی آن بیش‌‌ترین توافق نظر را برای تربیت جنسی در کتب درسی داشته‌اند، عبارتند از: شیوه‌های کنترل و تعدیل غریزه جنسی، تشریح نکات بهداشتی در سنین بلوغ، تأثیر دوست در سلامت یا سقوط اخلاق جنسی در نوجوان و آگاهی از خطرات و امراض جنسی. در انتها نیز توصیه‌های کاربردی در مورد تربیت جنسی و محتوای مناسب آن ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها