کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی میزان تعامل دانشجویان در محیط یادگیری الکترونیکی (مورد مطالعه؛ مؤسسه آموزش عالی مهر البرز)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

10.22070/tlr.2016.13.1.21

زینب‌السادات مصطفوی؛ سید علینقی کمال خرازی؛ فاطمه نارنجی ثانی


2. بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش‌محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-65

10.22070/tlr.2016.13.1.53

داود میرزایی‌فر؛ محمدجواد لیاقتدار؛ محسن سوری‌نژاد؛ سکینه اشرفی


4. بررسی رابطه‌ تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 257-288

اکبر رهنما؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ فرامرز بیجنوند


5. معرفی یک روش عینی برای پیش‌بینی اعضای هیأت علمی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 92-99

نعمت‌الله موسی‌پور