کلیدواژه‌ها = دوره ابتدایی
تعداد مقالات: 18
1. تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر مبنای تربیت اقتصادی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-128

10.22070/tlr.2019.3323

موسی آداک؛ محمدرضا یوسف زاده چوسری


4. شناسایی ابعاد و مولفه‌های معلم اثربخش دوره ابتدایی ایران: پژوهش ترکیبی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-29

10.22070/tlr.2020.2501

جمال رزی؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ بهرام‌صالح صدق‌پور


5. ارزیابی آموزش سواد رایانه‌ای در کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 37-52

10.22070/tlr.2016.13.1.37

حسین حسنی؛ علی عنایتی نوین‌فر؛ فرهاد سراجی


6. تدوین الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی– یادگیری در دوره ابتدایی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 133-148

10.22070/2.7.133

محمد جاودانی؛ رحمت‌اله مرزوقی؛ محبوبه فولاد چنگ؛ مهدی محمدی؛ جعفر ترک‌زاده


8. تحلیل میزان توجه به مولفه‌های شهداء و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 211-234

10.22070/2.6.211

ابراهیم صالحی عمران؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ حسین فرهیخته چهارباشلو


10. شناسایی وجوه و ابعاد مغفول برنامه درسی هنر دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-18

مرجان کیان؛ محمود مهرمحمدی


11. بررسی سطح توانمندی شغلی مربیان پرورشی دوره ابتدایی و راهکارهای توسعه آن

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-178

یحیی معروفی؛ محمد رضا یوسف زاده؛ محترم قبادی؛ عبداله افشار


13. مقایسه دو شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیفی و سنتی از دید معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر شوش

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 91-108

عباس شکاری؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ فری‌ناز بهروی


14. بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگ کار در کتاب های درسی دوره ابتدایی و روش تدریس مربیان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 173-194

ابراهیم صالحی عمران؛ حسین چهارباشلو؛ سهیلا هاشمی


15. بررسی دیدگاه معلمان نسبت به شیوه‌های نظارت و راهنمایی مدیران مدارس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-20

مهدی سبحانی‌نژاد؛ تقی آقاحسینی


18. تحولات برنامه درسی آموزش دینی دوره ابتدایی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 69-81

نعمت‌الله موسی‌پور