واکاوی نقش آموزش هنر در تحقق اهداف برنامه درسی صلح‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش، بررسی واکاوانه نقش آموزش هنر در تحقق برنامه درسی صلح‌محور است. آموزش هنر از مهم ترین بخش‌های برنامه درسی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر پرورش آموزه‏های انسان‌دوستانه و صلح‌جویانه فراگیران به خصوص در دوران کودکی، اثرگذار است. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی هنر و آموزش آن و چگونگی تعامل بین هنر و پرورش فضیلت اخلاقی صلح در برنامه‏های درسی، پرداخته‌ شده‌ است. کلاس های درس هنر بستری است که  با ایجاد فضای غیررسمی و دوستانه همراه با ارج نهادن به تفاوت‌ها به ایجاد و توسعه نگرش صلح‌طلبانه کودکان یاری می‌رساند. محتوای درس هنر و تعامل بین فراگیران، می تواند در تحقق خصایصی چون؛ مدارا ، مهربانی و مشارکت موثر باشد.  نتایج پژوهش حاکی از آن است که کلاس درس هنر می‌تواند در فضای مشارکتی، گفتگومحور و نقادانه به اهداف آموزش صلح از جمله؛ مردم‌سالاری، برابری، احترام به همنوع ، هماهنگی در شخصیت و اعتدال رفتاری فراگیران، کمک دهد.
 

کلیدواژه‌ها