ادراک و تجربه مادران دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی داوطلبِ شرکت در آزمون‌ مدارس استعدادهای درخشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

تقاضا برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان، رقابت شدیدی را در بین دانش‌آموزان دبستانی و خانواده‌های آنان به‌وجود آورده است. سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان دو وظیفه‌ی عمده‌ی شناسایی و آموزش دانش‌آموزان تیزهوش در کشور را به عهده دارد. آزمون ورودی مدارس تیزهوشان، آزمون پیشرفت تحصیلی یک مرحله‌ای است که هر ساله به‌صورت کشوری و برای ورود به مدارس دوره اول و دوم متوسطه اجرا می‌شود. هدف انجام پژوهش کیفی حاضر، توصیف و درک بهتر تجارب مادران دانش‌آموزان پایه ششم داوطلبِ شرکت در آزمون استعدادهای درخشان بوده است. در این پژوهش از روش کیفی پدیدارشناسی استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده در مطالعه حاضر، مصاحبه‌های نیم‌سازمان‌یافته با 18 نفر از مادران دانش‌آموزان پایه ششم بود که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با روش کلایزی انجام شد. در این پژوهش، 3 درون‌مایه‌ی اصلی و 11 درون‌مایه‌ی فرعی استخراج شد. درون‏مایه‏ی اصلی دغدغه انتخاب مدرسه شامل درون‌مایه‌های فرعی؛ سردرگمی، شرایط نامطلوب مدارس دولتی و هزینه‌ی بالای مدارس غیردولتی، درون‏مایه‏ی کیفیت‌ بالای آموزش دربرگیرنده‌ی؛ رقابت بین دانش‌آموزان، تدریس معلمان خوب، قبولی در کنکور و درون‏مایه‏ی اصلی آمادگی برای آزمون حاوی درون‌مایه‌های فرعی؛ اضطراب، وجود جو رقابتی، تحت‌الشعاع قرارگرفتن اهداف مدرسه، صرف وقت و هزینه و تأثیر بر فعالیت‌های خانواده بوده‌اند. درون‌مایه‌ی محوری استخراج شده در این پژوهش، آینده و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز است که همه‌ی مضامین دیگر را تحت پوشش قرار می‌دهد. والدین و به‌طور اخص مادران، از همان سال‌های کودکی، نگران آینده‌ی تحصیلی - شغلی فرزند خود هستند و می‌خواهند برای موفقیت وی سرمایه‌گذاری کنند. آزمون ورودی استعدادهای درخشان تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر خانواده‌های درگیر در این موضوع و برنامه‌های آموزشی مدارس ابتدایی دارد. رقابت شدید برای قبول شدن در این آزمون حاکی از علاقه‌مندی خانواده‌ها برای برخورداری از آموزش با کیفیت بالا تر و هزینه‌ی مناسب‌تر است.
 

کلیدواژه‌ها