کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
تعداد مقالات: 6
1. مدل ساختاری مشارکت در ورزش دانش آموزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.22070/tlr.2021.10390.0

جواد شهولی کوه شوری؛ احمدرضا عسکری؛ رسول نظری؛ امیر رضا نقش


2. ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش شایستگی حرفه‌ای معلمان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-53

10.22070/tlr.2020.2519

حسین مطهری‌نژاد؛ حمیده جهانگرد


3. تبیین مولفه‌های شایستگی حرفه‌ای معلمان و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-123

10.22070/tlr.2017.13.2.109

محسن دیبایی صابر؛ عفت عباسی؛ کوروش فتحی واچارگاه؛ سعید صفایی موحد


4. بررسی انتقادی مبانی رویکرد پسامدرنی به آموزش و پرورش

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 29-38

حجت صفارحیدری


6. زنان و چالش‌های پذیرش مدیریت در آموزش و پرورش

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 45-62

ایرج نیک‌پی