کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 15
1. طراحی کیفی برنامه درسی آموزش مهارت‌های زندگی دوره ابتدایی بر اساس نظرات خبرگان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-72

10.22070/tlr.2019.3313

کبری کریم زاده؛ حسین خنیفر؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمدحسین رحمتی


3. واکاوی نقش آموزش هنر در تحقق اهداف برنامه درسی صلح‌محور

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-107

10.22070/tlr.2020.2515

مهین برخورداری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری؛ محمدرضا نیستانی


4. ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگاهی از دید دانشجویان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-106

10.22070/2.7.89

مریم ابراهیم پور؛ مهدی سبحانی‌نژاد


5. سازمان‌دهی میان رشته‌ای برنامه درسی با تأکید بر اثربخش سازی محتوای دروس

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-122

10.22070/2.6.97

پروین احمدی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ مهدی امیری


6. تحلیل میزان توجه به مولفه‌های شهداء و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 211-234

10.22070/2.6.211

ابراهیم صالحی عمران؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ حسین فرهیخته چهارباشلو


7. بررسی دیدگاه صاحب‌نظران و معلمان درخصوص برنامه‌ درسی آموزش علوم ایران به‌منظور پیشنهاد الگوی مناسب برنامه درسی آموزش علوم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-100

رضا جعفری هرندی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار


10. بررسی تطبیقی سیر تحول برنامه درسی آموزش علوم در جهان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 41-66

رضا جعفری هرندی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد جواد لیاقت دار


12. فرایند تعلیم و تربیت با اقتباس از مبانی عرفان اسلامی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 74-89

بابک شمشیری؛ عبدالحسین نقیب‌زاده


13. مهارت‌های زندگی مورد نیاز دانش‌آموزان مقطع راهنمایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 13-28

یوسف ادیب؛ هاشم فردانش


14. بررسی دیدگاه‌های تربیتی پست‌مدرنیسم با تأکید بر اندیشه‌های فوکو و دریدا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 51-68

محسن فرمهینی فراهانی


15. تحولات برنامه درسی آموزش دینی دوره ابتدایی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 69-81

نعمت‌الله موسی‌پور