نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مولفه‌های نظام توسعه شایستگی معلمان دوره متوسطه از دیدگاه خبرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/tlr.2021.3202

محسن دیبایی صابر؛ مهدی سبحانی‌نژاد