نویسنده = محسن فرمهینی فراهانی
تعداد مقالات: 12
1. طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریتِ کیفیت برای فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 147-167

10.22070/tlr.2019.3325

مجید دارابی؛ خدایار ابیلی؛ جواد پورکریمی؛ محسن فرمهینی فراهانی


3. بررسی هویت زن درنهج البلاغه ودلالت های تربیتی آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 141-156

مهدی فاضلی دهکردی؛ محسن فرمهینی فراهانی


4. تبیین جایگاه عقل در مثنوی مولوی و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 171-184

محسن فرمهینی فراهانی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ زینب مهدوی


5. بررسی دیدگاه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شاهد نسبت به طرح استاد مشاور

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 13-32

محسن فرمهینی فراهانی؛ مجید دارابی؛ کوروش اسماعیلی


6. تربیت حرفه ای از دیدگاه ائمه ی اطهار(ع)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 251-270

محسن فرمهینی فراهانی؛ اکبر رهنما؛ سلمان رضوانخواه


7. تبیین اخلاق جنسی از منظر فیلسوفان و مربیان مسلمان با تأکید بر دلالت‌های تربیتی آن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 333-360

مهدی سبحانی نژاد؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سید محمدرضا حسینی؛ کاظم منافی شرف‌آباد


8. بررسی تربیت اخلاقی از منظر امام صادق(ع) (مبانی، اصول،‌ روش‌های تربیتی)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-79

محسن فرمهینی‌فراهانی؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ علی امیرسالاری


10. بررسی اثر نهاده‌ها بر ستانده نظام آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی استان‌های کشور

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-14

محمد آتشک؛ محسن فرمهینی فراهانی


11. محتوای مناسب برای تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-14

محسن فرمهینی‌فراهانی


12. بررسی دیدگاه‌های تربیتی پست‌مدرنیسم با تأکید بر اندیشه‌های فوکو و دریدا

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 51-68

محسن فرمهینی فراهانی