بررسی رابطه سبک‌های تفکر و برخی شاخص‌های طبقه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و برخی شاخص‌های طبقه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در گروهی از کودکان بود. بدین‌منظور, تعداد 102 دانش‌آموز (48 دختر و 54 پسر) از کلاس‌های چهارم و پنجم دبستان انتخاب شدند و معلمین، پرسشنامه سبک‌های تفکر (TSI, اقتباس از استرنبرگ و واگنر 1992) را برای کودکان تکمیل کردند و از معدل آنان به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که از بین پنج متغیر مستقل تحقیق در درجه اول، سبک‌های تفکر لیبرال و سپس تحصیلات مادر و شغل پدر بهترین پیش‌بینی‌کننده پیشرفت تحصیلی کودکان است.

کلیدواژه‌ها