دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، بهار و تابستان 1386 
2. تحول باورهای معرفت‌شناختی دانشجویان

صفحه 23-38

بختیار شعبانی‌ورکی؛ رضوان حسین قلی‌زاده


8. بررسی کیفیت‌راهنمایی پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد

صفحه 111-122

محمدرضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ نعمت‌الله اکبری