کلیدواژه‌ها = نگرش
تعداد مقالات: 7
1. بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش‌محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-65

10.22070/tlr.2016.13.1.53

داود میرزایی‌فر؛ محمدجواد لیاقتدار؛ محسن سوری‌نژاد؛ سکینه اشرفی


2. بررسی تاثیر آموزش بازسازی اسنادی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان نسبت به درس ریاضی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 109-117

مهدی سبحانی نژاد؛ کیوان فردائی بنام؛ احمد عابدی


4. میزان توجه به نگرش فرهنگ کار در کتاب‌های‌‌درسی‌‌دوره راهنمایی کشور

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-20

مهدی سبحانی‌نژاد؛ رضا همایی


7. بررسی نگرش دانشجویان الهیات نسبت به رشته الهیات و معارف اسلامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 65-78

اعظم پویازاده؛ محمدرضا شعیری