کلیدواژه‌ها = دانشجو
تعداد مقالات: 6
3. تحول باورهای معرفت‌شناختی دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 23-38

بختیار شعبانی‌ورکی؛ رضوان حسین قلی‌زاده


4. بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و ممتاز*

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 39-52

محمدرضا تمنائی‌فر؛ محسن نیازی؛ محمد امینی


5. بررسی نگرش دانشجویان الهیات نسبت به رشته الهیات و معارف اسلامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 65-78

اعظم پویازاده؛ محمدرضا شعیری


6. ترجیحات یادگیری دانشجویان در درس زبان انگلیسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 29-42

ابوالفضل خادمی