نویسنده = محمد رضا یوسف زاده
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر مبنای تربیت اقتصادی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-128

10.22070/tlr.2019.3323

موسی آداک؛ محمدرضا یوسف زاده چوسری


2. بررسی سطح توانمندی شغلی مربیان پرورشی دوره ابتدایی و راهکارهای توسعه آن

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-178

یحیی معروفی؛ محمد رضا یوسف زاده؛ محترم قبادی؛ عبداله افشار


3. تأثیر روش‌تدریس کاوشگری بر پرورش مهارت‌های تفکر فلسفی دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-52

محمد رضا یوسف زاده؛ یحیی معروفی؛ علی اصغر رضایی؛ محترم قبادی