نویسنده = یوسف ادیب
تعداد مقالات: 4
2. توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-120

10.22070/2.7.107

گلثوم بشیری حدادان؛ فیروز محمودی؛ یوسف رضاپور؛ یوسف ادیب


4. مهارت‌های زندگی مورد نیاز دانش‌آموزان مقطع راهنمایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 13-28

یوسف ادیب؛ هاشم فردانش