نویسنده = محمدحسن میرزامحمدی
تعداد مقالات: 12
2. بررسی و تحلیل دیدگاه انسان شناختی هایدگر درباره فناوری و دلالت های آن در تعلیم و تربیت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-138

10.22070/2.6.123

زهره مهدی‌زاده بیدگلی؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما


3. بررسی رابطه‌ تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 257-288

اکبر رهنما؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ فرامرز بیجنوند


4. تبیین دلالت های معرفت شناختی رویکرد سازنده گرایی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 127-140

محمد حسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما؛ عبداله افشار؛ محترم قبادی


5. بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقالات علمی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-66

محمدحسن میرزامحمدی؛ فرامرز بیجنوند


6. بررسی تربیت اخلاقی از منظر امام صادق(ع) (مبانی، اصول،‌ روش‌های تربیتی)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-79

محسن فرمهینی‌فراهانی؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ علی امیرسالاری


7. بررسی تحلیلی آراء و اندیشه‌های فلسفی – تربیتی دکتر محمدباقر هوشیار و مقایسه آن با برخی اندیشه‌های معاصر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 81-94

محمدحسن میرزامحمدی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ خدیجه سیادت‌نژاد


9. مقایسه اهداف تعلیم و تربیت ازدیدگاه ایده‌آلیسم و پراگماتیسم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 45-52

محمد حسن میرزامحمدی؛ حمید علیین؛ غفور حسنی


10. تدوین شاخص‌های تربیتی در دوره آموزش عمومی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-22

محمدحسن میرزامحمدی


11. بررسی رابطه تأمین سلسله مراتب نیازهای مازلو با میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 25-31

محمدحسن میرزامحمدی؛ زهرا زاهدی


12. بررسی نیازهای آموزشی مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 49-62

محمد حسن میرزامحمدی