دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
تاثیر یادگیری مبتنی بر مغز بر پیشرفت تحصیلی و ماندگاری مطالب درس زیست شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22070/tlr.2022.14881.1131

مرضیه کرامتی نوجه ده سادات؛ محمدرضا فتحی؛ محمد جهانشاهی امجزی


بررسی تأثیر مؤلفه های خود و جامعه در شکل گیری هویت جامع معلّم زبان در ایران: نظریه زمینه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.22070/tlr.2022.15144.1156

مینا طسوجی آذری؛ سعیده آهنگری؛ زهره سیفوری


طراحی الگو ی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22070/tlr.2022.15323.1177

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمدحسنی


تحلیل ادراک دانشجویان از مفهوم یادگیری زاید و پیامدهای آن در رشته علوم تربیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22070/tlr.2022.15348.1180

محمد فتاحی؛ مرضیه دهقانی؛ کیوان صالحی


بررسی و مطالعه اثرات آزمون سراسری بر برنامه درسی از نظر معلمان دورة دوم متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22070/tlr.2022.15410.1187

غلامرضا یادگارزاده؛ عادل فاطمی؛ شهرزاد علی اکبر سلطانی


روش های تدریس فعال در آموزش الکترونیکی از منظر معلمان دوره ابتدایی: روش ها، پیامدها و چالش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1400

10.22070/tlr.2022.15511.1190

زینب فاضلی؛ مهدی واحدی؛ زهرا رحیمی


اصول و اهداف تربیت عرفانی دوره جوانی، مبتنی بر مبانی انسان شناختی علامه حسن زاده آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22070/tlr.2022.15798.1220

محمد دارایی؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ رقیه موسوی


مطالعه کارگاه‌های آموزشی مدرسان مرجع دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر روش پدیدارشناسی از دیدگاه آنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22070/tlr.2022.15150.1154

محمد پاک نهاد؛ حسین حسنی؛ علی نجفی


تأثیر آموزش مبتنی بر اینفوگرافیک بر میزان خلاقیت دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22070/tlr.2022.10194.0

زینب گلزاری؛ مرضیه عزیزی


تجربه زیسته مربیان پیش دبستان از نقش خود در فرایند بازی:یک پژوهش پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22070/tlr.2022.14336.1094

صابر عبدالملکی؛ حمید مقامی؛ الهام عباسی


ارزیابی دیدگاه شفلر درباره مدل تدریس عقلانی از منظر دانش ضمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22070/tlr.2022.14936.1136

محسن بهلولی فسخودی


بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دروس معارف اسلامی نسبت به وضعیت آموزش عالی در دوران کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22070/tlr.2022.15526.1191

نیره قوی؛ راحله محرمی