کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 22
1. بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک از محیط کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22070/tlr.2021.9771.0

محمود شاکری؛ فریبرز نیکدل؛ علی تقوایی نیا


2. اثربخشی روش یادگیری معکوس برافزایش یادگیری خودراهبر و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم در درس علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

10.22070/tlr.2021.10220.0

نیره شاه محمدی؛ مهدی سبحانی نژاد؛ رقیه حجتی


5. نقش تعدیل کننده اندازه مدرسه در رابطه فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 79-88

10.22070/2.7.79

فرزانه روئینی ثانی؛ سیاوش طالع پسند؛ لاله جمشیدی


7. تأثیر آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوزبانه اول ابتدایی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 303-312

علیرضا عصاره؛ غلامعلی احمدی؛ حیدرعلی عباس‌پور


9. رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 325-338

پریسا یاسمی نژاد؛ مرضیه طاهری؛ محسن گل محمدیان؛ حسن احدی


10. تأثیر آموزش هوش عملی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 339-350

صدیقه بهرامی؛ سیدحمید آتش‏پور؛ سیدحمید آتش‏پور؛ علیرضا یوسفی؛ سیدحمید آتش‏پور


11. تأثیر روش تدریس مشارکتی با تأکید بر جرئت‌آموزی (بیانی) بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس دین و زندگی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 351-360

علی اکبر شیخی فینی؛ اقبال زارعی؛ سمیه سعادت زاده


12. پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روانشناختی اساسی و سبک‌های هویت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 25-38

مسعود غلامعلی لواسانی؛ هیمن خضری آذر؛ جواد امانی؛ صابر علیزاده


19. بررسی رابطه سبک‌های تفکر و برخی شاخص‌های طبقه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 55-62

محمد خیر؛ صغری استوار


20. رابطه بین آگاهی مدیران از ناتوانی‌های ویژه یادگیری‌با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 33-44

سیدمصطفی شریف؛ حسنعلی نصرآبادی؛ ماندانا سپنتا


21. مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 55-62

محمدرضا شعیری؛ محمدعلی ملامیرزایی؛ مریم پروری؛ فاطمه شه‌مرادی؛ اختر هاشمی