نویسنده = ������������ ���� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد معلمان کلاس‌های چندپایه

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 129-146

10.22070/tlr.2019.3324

آرش یدالهی ده چشمه؛ محمدجواد لیاقت‌دار؛ سید هدایت الله داورپناه