نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی تاثیر رسانه ملی در میزان یادگیری علم و فناوری بر اساس دیدگاه مدیران رسانه ملی و نخبگان ارتباطات

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-90

10.22070/tlr.2019.3006

زهرا آهنی امینه؛ سهیلا بورقانی فراهانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری؛ سید حبیب‌اله طباطبائیان