نویسنده = ��������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش احساس انرژی در رابطه رهبری تحولی با درگیر شدن کارکنان در خلاقیت کاری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 91-100

فریبا پاداش؛ محسن گل پرور؛ حمید آتش‌پور؛ حمید دوازده‌امامی