نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی ابعاد و مولفه‌های معلم اثربخش دوره ابتدایی ایران: پژوهش ترکیبی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-29

10.22070/tlr.2020.2501

جمال رزی؛ سید محمدرضا امام جمعه؛ غلامعلی احمدی؛ بهرام‌صالح صدق‌پور


2. تأثیر آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوزبانه اول ابتدایی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 303-312

علیرضا عصاره؛ غلامعلی احمدی؛ حیدرعلی عباس‌پور