نویسنده = پروین احمدی
تعداد مقالات: 4
1. سازمان‌دهی میان رشته‌ای برنامه درسی با تأکید بر اثربخش سازی محتوای دروس

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-122

10.22070/2.6.97

پروین احمدی؛ مهدی سبحانی‌نژاد؛ مهدی امیری


2. شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان دوره‌ی پیش‌دبستانی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-182

10.22070/2.6.165

عاطفه فلاح؛ پروین احمدی؛ فاطمه‌بیگم رضازاده شیراز


3. بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت انشانویسی دانش‌آموزان شهرستان ساوه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-112

پروین احمدی؛ فاطمه بیگم رضازاده شیراز؛ زهرا امامقلی زاده گنجی