نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موانع خانوادگی مشارکت اولیای دانش‌آموزان در امور مدارس متوسطه شهر اصفهان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 361-378

مهدی سبحانی نژاد؛ علیرضا یوزباشی


2. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به نوآوری در کارکنان دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 79-90

خدایار ابیلی؛ حاتم فرجی ده سرخی؛ کریم شاطری؛ علیرضا یوزباشی