نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کلاس‌های چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-120

10.22070/2.7.107

گلثوم بشیری حدادان؛ فیروز محمودی؛ یوسف رضاپور؛ یوسف ادیب


2. ارزیابی تدریس دبیران متوسطه براساس عوامل دهگانه فلندرز

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 23-40

فیروز محمودی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ رجب اسفندیاری