نویسنده = محترم قبادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سطح توانمندی شغلی مربیان پرورشی دوره ابتدایی و راهکارهای توسعه آن

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-178

یحیی معروفی؛ محمد رضا یوسف زاده؛ محترم قبادی؛ عبداله افشار


2. تأثیر روش‌تدریس کاوشگری بر پرورش مهارت‌های تفکر فلسفی دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 39-52

محمد رضا یوسف زاده؛ یحیی معروفی؛ علی اصغر رضایی؛ محترم قبادی


3. تبیین دلالت های معرفت شناختی رویکرد سازنده گرایی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 127-140

محمد حسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما؛ عبداله افشار؛ محترم قبادی