نویسنده = �������������� ���� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی اهمیت رفتار‌های مدیریتی و رهبری از نظر معلمان و مدیران مدارس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 99-108

علیقلی روشن؛ یحیی کاظمی؛ حبیبه علایی؛ گل افروز رمضانی