نویسنده = سید ابراهیم میرشاه جعفری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دیدگاه صاحب‌نظران و معلمان درخصوص برنامه‌ درسی آموزش علوم ایران به‌منظور پیشنهاد الگوی مناسب برنامه درسی آموزش علوم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-100

رضا جعفری هرندی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدجواد لیاقتدار


2. بررسی تطبیقی سیر تحول برنامه درسی آموزش علوم در جهان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 41-66

رضا جعفری هرندی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ محمد جواد لیاقت دار