نویسنده = ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 55-62

محمدرضا شعیری؛ محمدعلی ملامیرزایی؛ مریم پروری؛ فاطمه شه‌مرادی؛ اختر هاشمی