نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه تحمل ابهام و توانش زبانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 29-34

ابوالفضل خادمی؛ آزیتا شمشادی؛ محمدرضا شعیری


2. بررسی نگرش دانشجویان الهیات نسبت به رشته الهیات و معارف اسلامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 65-78

اعظم پویازاده؛ محمدرضا شعیری


3. مطالعه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 55-62

محمدرضا شعیری؛ محمدعلی ملامیرزایی؛ مریم پروری؛ فاطمه شه‌مرادی؛ اختر هاشمی