نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه تحمل ابهام و توانش زبانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 29-34

ابوالفضل خادمی؛ آزیتا شمشادی؛ محمدرضا شعیری


2. ترجیحات یادگیری دانشجویان در درس زبان انگلیسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1383، صفحه 29-42

ابوالفضل خادمی