نویسنده = �������� ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحول باورهای معرفت‌شناختی دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 23-38

بختیار شعبانی‌ورکی؛ رضوان حسین قلی‌زاده