نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 8
1. بررسی و تحلیل دیدگاه انسان شناختی هایدگر درباره فناوری و دلالت های آن در تعلیم و تربیت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-138

10.22070/2.6.123

زهره مهدی‌زاده بیدگلی؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما


2. تبیین دلالت های معرفت شناختی رویکرد سازنده گرایی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 127-140

محمد حسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما؛ عبداله افشار؛ محترم قبادی


3. بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روش‌های تربیت سیاسی از منظر امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-31

اکبر رهنما؛ حمید علیین؛ مهدی سبحانی نژاد


4. بررسی و تبیین مبانی، اصول، و روش‌های تربیت جنسی با تأکید بر دیدگاه اسلام

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 97-110

اکبر رهنما؛ حمید علیین؛ حسین محمدی


5. آسیب‌شناسی تربیت دینی دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 43-54

اکبر رهنما؛ فرزانه طباطبایی؛ حمید علیین


6. مقایسه رشد اجتماعی دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد شهر تهران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 33-44

اکبر رهنما؛ حمید علیین


7. بررسی وضعیت بهداشت روانی و جسمانی دانش‌آموزان دیرآموز و عادی در مدارس استان همدان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 35-48

اکبر رهنما؛ علی غلامی مهرداد